Witamy na stronie projektu „Młodzi cukiernicy – mistrzowie deserów”

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu przygotowanego dla Uczniów Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Młodzi cukiernicy – mistrzowie deserów”. Projekt trwa dwa lata (1.05.2018  –  30.04.2020)  pierwsza edycja V 2018 – V 2019, druga edycja VI 2018 – IV 2020. Biuro projektu znajduje się na ternie szkoły, pokój nr 15.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli
 2. Realizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów
 3. Realizacja dodatkowych warsztatów zajęć zawodowych dla uczniów w szkole
 4. Realizacja dodatkowych warsztatów i zajęć zawodowych dla uczniów poza szkołą
 5. Wyposażenie i adaptacja pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne – 3 pracownie szkolne

 

Celem projektu  jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZSPS w Łodzi w terminie do 30.4.2020 poprzez:

 • doskonalenie umiejętności z zakresu wytwarzania deserów i ich dekorowania i kompetencji zawodowych 60 uczniów
 • rozwój współpracy z firmami z regionu  łódzkiego  zaangażowanych w organizację wysokiej jakości staży i praktyk dla 60 uczniów
 • zwiększenie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ZSPS w obszarach ważnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców branży cukierniczej  i hotelarsko – gastronomicznej regionu  łódzkiego
 • stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczania w zawodach cukiernik i technik technologii żywności.

 

Dodatkowe kursy i szkolenia dla uczniów poza szkołą:

 

Każdy z uczniów otrzyma:

 • Zestaw roboczej odzieży kelnerskiej
 • Zestaw roboczej odzieży cukierniczej
 • Surowce do realizacji staży/ praktyk
 • Szkolenie BHP
 • Badania lekarskie
 • Bilety komunikacji publicznej
 • Komplet narzędzi dla ucznia! (noże, łopatki, pace itp.)
 • Stypendium stażowe 1800 zł netto

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Nabór dla uczniów odbędzie się na podstawie kryteriów merytorycznych :

 • średniej ocen z przedmiotów  zawodowych  30%pkt
 • frekwencji 30%pkt
 • testu praktycznego sprawdzającego  umiejętności  manualne 40%pkt

 

PREMIOWANI będą uczniowie z rodzin będących w trudnej SYTUACJI MATERIALNEJ,RODZIN WIELODZIETNYCH  lub NIEPEŁNYCH na podstawie opinii pedagoga (dodatkowe 10 pkt).

W przypadku braku miejsc utworzymy listę rezerwową.

W sytuacji  zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej  ma ona zagwarantowany udział w projekcie.

Zgodnie z regulaminem  rekrutacji  dokona komisja składająca się z koordynatora, nauczyciela prowadzącego zajęcia , kierownika  warsztatów  szkolnych.

Kliknij aby pobrać formularz zgłoszenia

Kliknij aby pobrać oświadczenie uczestnika projektu

Dodatkowe zajęcia dla uczniów:

Kurs sporządzania deserów

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczniów umiejętności sporządzania ciast, kremów, mas i innych wyrobów ciastkarskich niezbędnych w zawodzie cukiernika.

 

Kurs dekorowania deserów

Kurs dekorowania deserów pozwala zdobyć oraz uzupełnić i udoskonalić umiejętności w zakresie profesjonalnego dekorowania wyrobów cukierniczych, deserów i wszelkiego typu tortów i wypieków.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób pasjonujących się dekorowaniem i cukiernictwem, fanów lukrów plastycznych, mas marcepanowych, ciast i wszelakich słodkości oraz osób zainteresowanych rozwojem umiejętności, chcących od podstaw zagłębić sztukę dekorowania wyrobów cukierniczych.

 

Zajęcia warsztatowe związane z obsługą klienta: barista, kelner

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu kelnera oraz barmana.

Kelner: podczas kursu uczniowie zostaną zapoznani i między innymi z zasadami rozliczeń kelnerskich, sposobami  sporządzania oraz podawania potraw i napojów, planowaniem  wyżywienia, obsługą przyjęć okolicznościowych oraz obsługą  gości hotelowych.

Barista: kurs baristy zaopatrzy uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do przyrządzania różnego rodzaju kawy oraz kawowych drinków, a także wykonywania na ich powierzchni kunsztownych wzorów.

 

Zajęcia z doradcą zawodowym

Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w :

 • Przygotowaniu do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i planowania przyszłości zawodowej.
 • Przygotowaniu do planowania swojej kariery, poznania własnych zainteresowań i predyspozycji.
 • Kształtowaniu umiejętności określenia swoich słabych i mocnych stron .
 • Zapoznaniu i podniesieniu poziomu edukacji uczniów w zakresie wiedzy o zawodach  i rynku pracy.
 • Kształtowaniu umiejętności konfrontowania swoich własnych predyspozycji   z wyborem zawodu oraz własnym zdrowiem.
 • Kształtowaniu umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji przy wyborze szkoły i w trakcie poszukiwania pracy.
 • Przygotowaniu uczniów do odpowiedzialności i sumienności wykonanej pracy.
 • Przygotowaniu uczniów do świadomej mobilności w podejmowaniu decyzji zawodowych, życiowych oraz w podnoszeniu kwalifikacji.

 

Kurs obsługi kas fiskalnych – podstawowy

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności potrzebnych do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej. Uczniowie zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z kasami fiskalnymi oraz nauczą się obsługi różnego rodzaju kas fiskalnych. Kurs skierowany jest dla wszystkich, którzy planują kiedykolwiek pracować w branży handlowo-usługowej.

Dodatkowe zajęcia zawodowe dla uczniów poza szkołą

Kuchnia molekularna

Kurs z kuchni molekularnej to propozycja dla osób, które poszukują nowych wyzwań i ciekawych smaków. Podczas zajęć uczniowie będą mogli zobaczyć jak dzięki nauce I technologii zmienić konsystencję potraw, mieszać w zaskakujący sposób smaki oraz serwować potrawy w zaskakujących formach.

 

Dekoracja z czekolady

Uczestnicy szkolenia nauczą się podstawowych zasad oraz technik pracy z czekoladą.

Dzięki kursowi uczniowie opanują sposoby temperowania oraz będą wykonywać efektowne dekoracje z czekolady  przy użyciu rękawa cukierniczego.

 

Carving

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z narzędziami i surowcami stosowanymi w sztuce rzeźbienia w owocach i warzywach, a także sposobami wykonywania zdobień i dekoracji oraz zapoznanie z zasadami przechowywania wytworów i sposobami ich prezentacji.

 

Kurs baristy – rozszerzony

Po ukończeniu rozszerzonego kursu dla baristy uczniowie   poznają profesjonalne zasady parzenia kawy, rodzaje kaw, narzędzia pomocne do pracy oraz historię kawy, a dzięki zajęciom praktycznym będą mieli możliwość poznania tajników przygotowania wszelkich napojów kawowych i zasad pracy na różnorakich rodzajach ekspresów.

Jako uczestnik kursu baristycznego:

 • zapoznasz się z nowymi trendami sztuki baristycznej,
 • otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące receptur kaw,
 • poznasz aranżacje różnych rodzajów kaw sposoby ich ekspozycji,
 • wykształcisz umiejętności sporządzania kawy i sposobów ich podawania,
 • poznasz praktykę zdobienia napojów latte art.

 

Kurs kelnerski rozszerzony

Kurs kelnerski skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych pracą w branży gastronomicznej. Kurs pozwala nabyć nie tylko konkretne umiejętności oraz również profesjonalną postawę: wygląd, sposób bycia, gesty.

Odbyte szkolenie uzbroi uczniów w odpowiednią wiedzę teoretyczną, konkretne umiejętności praktyczne oraz masę cennych wskazówek, jak porazić sobie w codziennych wyzwaniach, jakie powstają się na drodze profesjonalnego pracownika tej dziedziny gastronomi.

 

Obsługa kas fiskalnych

Celem kursu jest nabycie umiejętności w posługiwaniu się kasą fiskalną

Szkolenie obejmuje zapoznanie z niezbędną wiedzą teoretyczną oraz ćwiczenia w zakresie obsługi kas fiskalnych. Kurs przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie. Ukończenie podstawowego kursu obsługi kas fiskalnych to przyswojenie wiedzy zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej.